GRADINITA BUNICILOR – Proiect derulat de Asociatia Suflet pentru Oameni

GRADINITA BUNICILOR – Servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în situatii de dependenta sau în risc de excluziune sociala

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general:

Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin infiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unei unitai de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, precum si a unui centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane varstnice aflate în risc de saracie, in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, respectiv „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, avand in vedere faptul ca se propune infiintarea unei infrastructuri de servicii sociale fara cazare, conform Nomenclatorulului serviciilor sociale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 867/2015, care sa inglobeze toate cele 3 servicii sociale finantabile prin POR 2014 - 2020, ai caror beneficiari pot fi persoanele vârstnice, respectiv 1 centru de zi pentru persoane vârstnice, 1 unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si 1 centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane în risc de saracie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Infiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului;

OS2: Infiintarea unei unitai de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului;

OS3: Infiintarea unui centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane varstnice aflate în risc de saracie in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

 

Rezultate: Persoane care apartin grupurilor vulnerabile care beneficiaza de servicii integrate: 161

Top of Page