„GRĂDINIȚA BUNICILOR”, cod SMIS 115407

GRĂDINIȚA BUNICILOR”, cod SMIS 115407

 

 

ASOCIATIA "SUFLET PENTRU OAMENI", implementează, în calitate de beneficiar, proiectul GRĂDINIȚA BUNICILOR”, ca urmare a încheierii contractruluui de finanțare nr. 1905 din 27 aprilie 2018, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

 

Proiectul GRĂDINIȚA BUNICILOR”, cod SMIS115407, este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului este cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin infiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, a unei unitați de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, precum si a unui centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane varstnice aflate în risc de saracie, in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

 

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al apelului P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, respectiv „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, avand in vedere faptul ca se propune infiintarea unei infrastructuri de servicii sociale fara cazare, conform Nomenclatorulului serviciilor sociale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 867/2015, care sa inglobeze toate cele 3 servicii sociale finantabile prin POR 2014 - 2020, ai caror beneficiari pot fi persoanele vârstnice, respectiv 1 centru de zi pentru persoane vârstnice, 1 unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si 1 centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane în risc de saracie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.         Infiintarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

2.         Infiintarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice in municipiul Targoviște, la finalizarea implementarii proiectului.

3.         Infiintarea unui centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane varstnice aflate în risc de saracie in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului

 

Rezultatele proiectului:

1. centru de zi pentru persoane vârstnice infiintat, in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

2. unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice infiintata, in municipiul Targoviste, la finalizarea implementarii proiectului.

3. centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane varstnice aflate în risc de saracie infiintat, in municipiul Targoviste , la finalizarea implementarii proiectului.

 

Locul de implementare a proiectului este Municipiul Târgoviste, strada Boerescu Zaharia, nr. 4 (fost nr. 18), judetul Dâmbovita.

 

Perioada de implementare: Durata proiectului este de 48 luni, respectiv intre aprilie 2016 și martie 2020.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.499.876,42 lei, din care:

-          4.290.699,40 lei - valoarea totala eligibilă compusă din: 3.574.152,60 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 630.732,81 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si 85.813,99 lei - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

-          209.177,02 lei - valoarea neeligibilă inclusiv TVA.


Detalii suplimentare referitoare la proiect pot fi oferite de Stanciu Mihaiela, manager proiect, telefon: 0371428808 , fax: 0245708524, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (http://www.fonduri-ue.ro), www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro), precum și www.facebook.com/inforegio.ro (http://www.facebook.com/inforegio.ro).

 

 

Strada Justitiei nr. 23, Municipiul Târgoviste, județul Dâmbovița

Tel. 0371428808, fax 0245708524, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top of Page